Một cành mai trắng nở, run bên bờ tử sinh …

July 30, 2016 (TM) Trong phòng thờ Phật của nhà tôi có một bức tranh bạn tôi in ra từ bức “Tuệ Mai” của Khánh Trường để tặng. Bức tranh đơn sơ tỉnh lặng nhưng ngút ngàn ý nghĩa …

Read More Một cành mai trắng nở, run bên bờ tử sinh …