Khăn thương nhớ ai … khăn chùi nước mắt – Tống Mai

… và rồi … đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt, mắt thương nhớ ai, mắt ngủ chẳng sâu. Những câu dân ca mộc mạc diễn tả một tình thuơng riêng tư rồi kết thúc bằng một tình bao

Read More Khăn thương nhớ ai … khăn chùi nước mắt – Tống Mai