It’s so beautiful it hurts – Tống Mai

Dec 1, 2019 (TM) It’s so beautiful it hurts. Đẹp đến đau lòng. Tôi để lại câu đó trên bản “The Winner Takes It All” cho Joey Niceforo. Hiếm khi tôi comment trên Youtube, chỉ khi nào quá xúc động.

Read More It’s so beautiful it hurts – Tống Mai