Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm

Feb 1, 2015 (TM) Tuyết, trăng và bóng đêm hắt vào khung cửa đêm nay, ngay trên trang sách của bài Về Kinh Bắc. Tôi bỗng muốn chép xuống đây bài thơ này và về một nhà thơ đã ảnh

Read More Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm