Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ, một cung bạch ngọc náo trường canh …

June 17, 2016 (TM) Hồi đó tôi chỉ có một băng cassette chương trình Tao Đàn này, mấy chục năm trước nghe mòn không còn nghe được nữa. Bỗng nhiên tìm được ai upload lên youtube, may quá. Một trong

Read More Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ, một cung bạch ngọc náo trường canh …