Earth, Sorrow, To Zucchabar & Hans Zimmer – Tống Mai

Dec 19, 2016 (TM) Nếu nói đến người composer nào tôi theo dõi lâu nhất, có lẽ đó là nhạc sĩ ngươi Đức Hans Zimmer. Cho đến hôm nay, đã gần 16 năm sau, tôi vẫn nghe mãi những bản

Read More Earth, Sorrow, To Zucchabar & Hans Zimmer – Tống Mai