Blur: Cha tôi nhìn thế giới rất khác người. Thật ra ông nhìn thế giới một cách mờ nhạt – Tống Mai

July 22, 2020 (TM) Cha tôi nhìn thế giới rất khác người. Thật ra ông nhìn thế giới một cách mờ nhạt. Cha luôn luôn cầm máy ảnh để chụp hình. Ông chụp rất nhiều, một hình thù bằng rơm

Read More Blur: Cha tôi nhìn thế giới rất khác người. Thật ra ông nhìn thế giới một cách mờ nhạt – Tống Mai