Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai

Sept 2, 2014 (TM)     Đó là những giờ tiêu đi một cách nặng nề lạnh xương sống suốt mấy tiếng đồng hồ tôi ở trong Apartheid Museum của Johannesburg ngày thứ Ba vừa rồi. Nếu không phải vì

Read More Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai