“Il y a longtemps que je t’aime, Jamais je ne t’oublierai” – Tống Mai

Feb 14, 2019 (TM for Valentine’s Day) Trên cành cao Con chim họa mi đang hót Hót đi, chim hỡi, hãy hót khúc yêu đời Trong khi tim ta đang nhỏ lệ Ta mất đi một người Chỉ vì một

Read More “Il y a longtemps que je t’aime, Jamais je ne t’oublierai” – Tống Mai