Cảo thơm lần giở: Những kho sách và thơ nhạc xưa trong Quán Ven Đường

Aug 10, 2017 (TM)

Cám ơn anh Ái Văn giới thiệu  “Quán Ven Đường” và cám ơn anh Huỳnh Chiếu Đẳng chủ quán đã công phu sưu tầm và cho phép Mai kéo links của Quán vào khungcuahep.   Toàn tập những kho sách, hình ảnh xưa ngập trời giá trị.  Và cả kho Tao Đàn tâm đắc nữa,  lần đầu tiên tìm được nhiều bài ngâm thơ của Hồ Điệp nên rất cảm kích.

Tống Mai

 

Photo: Internet

 

 

Kho Sách Xưa:
http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoChuaSachCu.htm

Trong này có những toàn tập như: Tuyển Tập Thơ đường Tống (Phí Minh Tâm), Những Người Bạn Cố Đô Huế (Bulletin des amies du Vieux Hué), Dịch Thơ Đường (Dương Đình Hỉ và Ngộ Không), Phổ Thông, Văn Hóa Ngày Nay (Nhất Linh), Một Cơn Gió Bụi (Trần Trọng Kim) … và những cuốn lịch sử, văn học, giáo khoa, thơ truyện xa xưa từ năm 1900.

Kho ngâm Thơ Tao Đàn, Cổ Nhạc Bắc Phần dưới dạng MP3:  Hồ Điệp, Hoàng Oanh, Hồng Vân, Lệ Ba, Đoàn Yên Linh…
http://ndclnh-mytho-usa.org/Trang%20Tao%20Dan.htm

Kho audio book tiếng Việt (Nhà Kho số 1)
http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Audiobook.htm
Kho audio book tiếng Việt (Nhà Kho số 2)
http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Audiobook%202.htm

Kho Cổ Nhạc Miền Nam
http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Co_Nhac%20_Mien_Nam.htm
http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoCoNhacMienNam(Kho2).htm

Và đây là Kho Chính chứa hết các kho:
http://ndclnh-mytho-usa.org/Nha-Kho_Quan-Ven-Duong.htm

 

 

One thought on “Cảo thơm lần giở: Những kho sách và thơ nhạc xưa trong Quán Ven Đường

Leave a Reply