Oregon và bầu trời rướm máu – Photos: Daniel Hà Nguyễn

Oct 9, 2015 (TM)

Đây là những hình ảnh rất đẹp, thanh bình lẫn dữ dội, Mai nhận được từ người thầy dạy lớp nhiếp ảnh trong Hội Nhiếp Ảnh Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn (VNPS). Hình chụp ở Oregon.  Không ngờ bầu trời Oregon rướm máu như vậy .
Nước Mỹ đẹp quá, tìm đâu cho xa, cái đẹp ngay ở đất nước đang cưu mang chúng ta đây thôi.

Tống Mai

Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen
Photo: DanielHaNguyen

One thought on “Oregon và bầu trời rướm máu – Photos: Daniel Hà Nguyễn

  1. Chị Tống Mai thân,

    Được vào trang Web khungcuahep, rất dể thương, mang hơi thở nhẹ nhàng, trầm lặng và kín đáo của cô gái Huế.

    Và những bài viết của chị.

    Tôi đã dạy học ở Huế hai năm, 1966-1968 và rất nhớ Huế.

    Xin cám ơn

Leave a Reply