Chú Đại Bi – Nguyên Huệ

Oct 6, 2014 (TM)

Hôm nay Mai nhận được bài kinh Chú Đại Bi. Món quà như một bàn tay hiền từ đặt lên đầu mình. Mai muốn chia xẻ bài chú và điều lành đến những bạn bè thương mến đã gởi những lời chúc sinh nhật đến Mai.
Một ngày bình yên.
Tống Mai – Sept 28, 2014

CHÚ ĐẠI BI

Video: Nguyên Huệ
www.youtube.com/watch?v=CcQKyUjJwIo

???????????????????????????????

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a dị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa vị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra da, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

7 thoughts on “Chú Đại Bi – Nguyên Huệ

 1. Hình Trạng, Tướng Mạo của Đại Bi Thần Chú
  (Mười Đặc Tinh của Đại Bi Tâm)
  Ta đang trì tụng Đại Bi Thần Chú. Vậy trước tiên ta cũng nên biết Chú là gì? Đại Bi Thần Chú liên hệ như thế nào đến Mật Tông?

  Chú còn được biết dưới những tên gọi khác là Thần Chú, Chân Ngôn hay Mật ngôn, tiếng Phạn là Đà La Ni (Dhàrani), tức là những câu nói bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát. Những mật ngôn này đối với phái Mật Tông được sử dụng như là những mật mã để chuyển âm những lời cầu nguyện của người hành trì đến với chư Phật, chư Bồ Tát trong khắp mười phương và được các ngài mau chóng cảm nhận để giúp đỡ hộ trì.

  Đà La Ni được dịch qua tiếng Trung Hoa có nghĩa là Tổng Trì, tức là một loại thần lực có năng lực thâu nhiếp cùng bảo trì tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian không cho các thiện pháp bị tán loạn và ngăn che các ác pháp không cho phát sanh.

  Tuy thần chú là những lời nói nhiệm mầu, bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát ta khó thể lãnh hội được nội dung, ý nghĩa nhưng điều này không có nghĩa là khi trì tụng Thần chú Đại Bi ta chỉ đọc tụng lên một cách máy móc. Một khi đã biết được công năng và oai lực của Thần chú Đại Bi sẽ giúp ta hiểu được tướng mạo của Thần Chú Đại Bi, hay nói một cách rõ ràng hơn, đặc tính của Đại Bi Tâm. Những đặc tính này đã được Bồ Tát Quán Thế Âm giải thích rõ ở trong kinh khi đáp lại lời thỉnh cầu của vua trời Đại Phạm Thiên Vương, đó là :

  Tâm Đại Từ Bi
  Tâm Bình Đẳng
  Tâm Vô Vi
  Tâm Chẳng Nhiễm Trước
  Tâm Không Quán
  Tâm Cung Kính
  Tâm Khiêm Nhường
  Tâm không Tạp Loạn
  Tâm Không Chấp Giữ
  Tâm Vô Thượng Bồ Đề

 2. Mình cũng như rứa, rất vụng tu, thấy các bạn gởi bài chú Đại-Bi này lên hoài mà chẳng hiểu chi cả về ý nghĩa và mục-đích, thắc mắc cứ để trong lòng…Nhân thấy T hỏi, mình tò mò lần theo đọc theo đường link TMai gởi, thì thấy ông Thầy tu này giải thích bài-chú này bằng tiếng Việt 1 cách rất bình dân dể hiểu, chứ không dùng văn chương cao siêu, bóng bẩy khó hiểu… T chịu khó nghe ông này giảng thử trong youtube duoi tua de :
  Ý nghĩa Thần chú Đại Bi cua DieuHue

  Nhưng VC nghe & hiểu xong rồi, thì thấy bài chú rất huyễn hoặc và khó tin lắm lắm !!!

  1. From: TongMai

   Cẩm thân,
   Khoa trích đọan nói lên mục đích bài chú. Có nhiều giãng giải về bài chú, nhưng đọan Khoa trích rất lắng đọng. Không nên mổ xẻ để mang huyễn hoặc đến cho kinh.
   Mai nghe kinh để tìm tịnh tâm, giữ tin tưởng vào thương yêu, có khi để xin cứu khổ. Có một lần trên chiếc ghe ti nạn lênh đênh trên biễn đang gặp bão thì có ai trong ghe đọc Chú Đại Bi.
   Chỉ đơn giãn vậy thôi, không đi sâu, không cầu mong gì khác.
   TMai

 3. Cám ơn các anh chị có nhã ý gửi cho đọc bài Chú Đại Bi.

  T thường thấy rất nhiều người, ngay cả các vị đại sư đáng kính, thường đọc bài chú này.

  T không hiểu ý nghĩa, và thường thắc mắc:

  1/ Ai viết bài chú này?
  2/ Bài Chú có Mục đích gì?
  3/ Nếu bài chú đọc theo các ngôn ngữ khác nhau Tạng, Mông, Mãn, Hán, Việt,…thì âm/nghĩa có khác?

  Và,
  4/ Vì sao phải đọc/tụng nó?
  Mong anh chị giúp để T có thể hiểu được.

 4. Đọc qua bài chú mới nhớ lại là đó là những câu kinh đã ru mình vào giấc ngủ mỗi đêm thuở thiếu thời. Mỗi chiều sau giờ cơm xong, vào khoảng 8:00 đêm là Má mình ngày nào cũng vậy, mặc áo tràng ngồi trước bàn thờ tụng kinh và bài chú Đại bi này được mình nghe nhiều nhất và cũng bị nhập tâm nhất trong những bài kinh kệ mà Má mình tụng.

  Một quãng thời thơ ấu không quên được.
  Cám ơn Mai gởi tặng bài chú Đại bi.
  LCHoằng

Leave a Reply