Vincent van Gogh’s Starry Night – Ánh sáng, bóng tối và sự cô độc – Video: Nguyên Huệ

July 10, 2019 (TM)

Tại sao, tôi tự nhủ, những điểm sáng trong vũ trụ có thể dễ dàng tiếp cận với chúng ta hơn những điểm đen trên bản đồ của Pháp? Cũng như nếu ta có thể đáp xe lửa đến Tarascon hay Rouen, thì ta cũng có thể đáp cái chết để đến một vì sao.

“Why, I say to myself, should the spots of light in the firmament be less accessible to us than the black spots on the map of France?… Just as we take the train to go to Tarascon or Rouen, we take death to go to a star.” (van Gogh – 1889, Letter to Theo)

Đó là bức thư van Gogh gởi cho người em Theo của mình sau khi vẽ xong bức Starry Night … người ta có thể đáp xe lửa đi một nơi nào đó thì cũng có thể dùng cái chết để đến một vì sao.  Hôm nay tôi gởi bản nhạc Vincent (Starry, Starry Night) vào đây – Điều gì đã khiến tôi trở lại mãi hoài với van Gogh như thế … Đó là sự đối thoại triền miên của ông với ánh sáng và bóng tối, và trên bất cứ điều gì, với sự cô độc.

Tống Mai
Calif. – July 10, 2019

 

Vincent (Starry, Starry Night)
Music: Don McLean
Video: Nguyên Huệ
Photography: Tống Mai

www.youtube.com/watch?v=4KesJHZqjB0

Starry, starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul

Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they’ll listen now

Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent’s eyes of china blue
Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist’s loving hand

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they’ll listen now

For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left in sight
On that starry, starry night
You took your life, as lovers often do
But I could have told you, Vincent
This world was never meant for one
As beautiful as you

Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frameless heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can’t forget
Like the strangers that you’ve met
The ragged men in the ragged clothes
The silver thorn, a bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow

Now I think I know
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they’re not listening still
Perhaps they never will

 

 

 

4 thoughts on “Vincent van Gogh’s Starry Night – Ánh sáng, bóng tối và sự cô độc – Video: Nguyên Huệ

  1. Chị Mai, trong phim “Loving Vincent”, bản “Starry Night” trổi lên cuối phim hay lạnh người chị nhỉ.

    1. Ừ, chị nhớ khi bản nhạc lăn vào màn ảnh lúc phim chấm dứt làm hồn phi phách tán, không một ai trong rạp muốn đứng dậy ra về, họ ngồi đó im lặng cho đến khi đèn bật sáng.

Leave a Reply