This Little Bird: Và bạn tôi là một trong những ý nghĩa hiếm hoi đó … – Tống Mai

Nov 7, 2017 (TM)

Tôi nhớ bạn tấm lòng hiền hậu, sáng tối trà xanh thui thủi mà bỗng thấy thương. Tôi nhớ bạn tấm lòng chịu đựng đời sống hiu quạnh. Tôi nhớ bạn tấm lòng cư sĩ trung hậu. Tôi quí bạn một tâm hồn hiếm có.  Càng về sau trong đời, tôi mới nghiệm ra sau khi tất cả những vô nghĩa rơi rụng khỏi bàn tay, những gì cuối cùng còn sót lại với mình mới thật là quan trọng và ý nghĩa … và bạn tôi là một trong những ý nghĩa hiếm hoi đó.

Hôm nay tôi tặng lại bản nhạc This Little Bird này mà tôi nghĩ bạn tôi xứng đáng để nhận nó hơn là tôi.

Có một con chim nhỏ ai đó gởi xuống trần để sống trên những ngọn gió. Trên những ngọn gió, con chim nhỏ ngủ yên. Thân nhẹ, mỏng manh với bộ lông da trời, con chim nhỏ ai đó đã gởi xuống trần để sống trên những ngọn gió. Chim bay cao, mất hút khỏi tầm mắt, và chỉ khi nào chết mới hạ cánh xuống mà thôi.

Tống Mai
Nov 7, 2017
(Viết cho bạn tôi)

 

This Little Bird
John Loudermilk / Marianne Faithful
www.youtube.com/watch?v=6PSkSJBhfOk

 

 

 

 

 

2 thoughts on “This Little Bird: Và bạn tôi là một trong những ý nghĩa hiếm hoi đó … – Tống Mai

  1. Những giòng chữ viết cho bạn với một tâm tư dịu dàng và thuần khiết , người bạn này đúng là tri kỷ của Mai rồi.
    Thân thương.
    MN.

  2. “Càng về sau trong đời, tôi càng nghiệm ra sau khi tất cả những vô nghĩa rơi rụng khỏi bàn tay, những gì cuối cùng còn sót lại với mình mới thật là quan trọng và ý nghĩa … và bạn tôi là một trong những ý nghĩa hiếm hoi đó.”

Leave a Reply