Tôi biết những người khóc lẻ loi Lệ Đá Xanh – Tống Mai

Aug 2, 2018 (TM)

Nguồn khởi đầu cho những mơ mộng đầu đời tuổi mười lăm: Lệ Đá Xanh.
Em biết không, lệ chính là những viên đá xanh thủy chung.

Tống Mai

 

Lệ Đá Xanh
Nhạc Cung Tiến – Thơ Thanh Tâm Tuyền
Khánh Ly

www.youtube.com/watch?v=uHzGIVEUYo8

 

 

Tôi biết những người khóc lẻ loi
Hồn không nguôi, sầu không nguôi
Đời quên yên bình cho người
Đời không yên vui là đó
Lệ khóc không rơi ngoài hồn
Lệ khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô đơn

Nghẹn ngào không nói là những đêm nao
Người ngắm trăng sao bềnh bồng
Là những đêm mắt lệ
Là những đêm mắt dâng lệ đá xanh
Lệ đá xanh
Ôi những đêm buồn một mình
Ôi những đêm lẻ loi
Sầu nâng chênh vênh tâm hồn.

Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin
Ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể
Mà bên vì sao lấp lánh đôi mắt em
Và đôi mắt em lấp lánh không thôi
Đến ngày cuối

Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin
Ngoài đời thơm thơm,
Cỏ hoa ươm hương dịu hiền
Mà bên trái cây ngọt ngào đôi môi em
Ngọt ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi môi em
Nguồn sữa mật khởi đầu

Đôi khi anh muốn tin ngoài đời cỏ hoa tinh khiết
Mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
Vòng ân ái, vòng âu yếm.

Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin
Ôi những người, ôi những người, khóc lẻ loi một mình
Đau đớn lệ, đau đớn lệ là, những viên đá xanh tim rủ rượi

 

 

Leave a Reply