Stabat Mater Dolorosa – Antonio Vivaldi – Video: Nguyên Huệ

Feb 26, 2020 (TM)

Hôm nay ngày Ash Wednesday, bầu trời có màu tro của những lá bối được đốt của ngày Palm Sunday năm trước. Có những nghi lễ của Thiên Chúa Giáo tôi không rõ lắm, nhưng lễ tro là lễ mà tôi chú ý đến nhiều. Có điều gì đó rất gần với thuyết vô thường của Phật Giáo.
Ash to ash!
Dust to dust!

Tống Mai

 

Stabat Mater Dolorosa
Composer: Antonio Vivaldi
Contralto: Andreas Scholl
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=3ZBdaWgwYgQ

The grieving Mother
stood weeping beside the cross
where her Son was hanging.
Through her weeping soul,
compassionate and grieving,
a sword passed.

O how sad and afflicted
was that blessed Mother
of the only-begotten,
who mourned and grieved,
the torment of her glorious child.

Who is it that would not weep,
seeing Christ’s Mother
in such agony?
Who could not feel compassion
on beholding the Holy Mother
suffering with her Son?

For the sake of his peoples’ sins,
she saw Jesus tormented,
and subjected to whips.
She saw her sweet child
die desolate,
as he gave up His spirit.

O Mother, fountain of love,
make me feel the power of sorrow,
that I may grieve with you.
Grant that my heart may burn
in the love of Christ my God,
that I may greatly please Him.

 

6 thoughts on “Stabat Mater Dolorosa – Antonio Vivaldi – Video: Nguyên Huệ

    1. Version này lần đầu tiên chị nghe nằm trong “The Talented Mr. Ripley” gần 20 năm trước, đoạn mà Peter đang điều khiển ca đoàn nhà thờ. Có một version piano chơi rời rạc khi Tom ngồi đánh bản này và thổ lộ với Peter bề trái đen tối của con người của mình. Rất cảm động. Đó là phim thriller nhưng nói đến human behaviour rất tuyệt.

Leave a Reply