Lời Thiên Thu Gọi – Trịnh Công Sơn – Tiếng hát: Nguyễn Văn Đổng

June 15, 2015 (TM)

 

Lời Thiên Thu Gọi
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Nguyễn Văn Đổng

www.youtube.com/watch?v=H8rC-u7-RVU

Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài …

 

Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt như xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng

Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài

Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về
Ngồi yên dưới mái nhà
Giòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió

Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu là
Một đường không bến bờ.

 

 

Leave a Reply