Khăn thương nhớ ai … khăn chùi nước mắt – Tống Mai

… và rồi … đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt, mắt thương nhớ ai, mắt ngủ chẳng sâu.
Những câu dân ca mộc mạc diễn tả một tình thuơng riêng tư rồi kết thúc bằng một tình bao la nhân ái thật dễ thương
… Ôi! thương nhớ ơi, thương giống nòi lòng man mác …

Tống Mai
Nov. 7, 2015
… cho bạn tôi

KHĂN THƯƠNG NHỚ AI

Video: Tống Mai
www.youtube.com/watch?v=oqfESHaFppo

Mai 2015 - khan bookmark

Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai, khăn nhặt để vai
Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt
Khăn thương nhớ ai, khăn giặt chẳng phai

Đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai, mắt ngủ chẳng sâu
Ôi! thương nhớ nhau, như cánh diều mong gió !
Ôi! thương nhớ nhau, tựa ngọn gió chờ mây !

Hoa thương nhớ ai, hoa cài mái tóc
Hoa thương nhớ ai, hoa mọc đầu môi
Hoa thương nhớ ai, hoa ngồi ngồi áo vóc
Hoa thương nhớ ai, hoa bọc đường đi

Mùa thương nhớ ai, mà mùa thu khóc
Nước thương nhớ ai, nước nhọc nhằn trôi
Ôi! thương nhớ ơi, thương giống nòi lòng mang mác!
Ôi! thương nhớ ơi, tìm giọng hát hát bài thơ.

(Phạm Duy)

Leave a Reply