Empty chairs at emply tables, where my friends will sit no more

Jan 8, 2016 (TM)

Gởi những người bạn đã ra đi, những người bạn rất hiền không còn ngồi chung bàn nữa nhưng tôi vẫn để dành những chiếc ghế trống cầu mong sự hiền hòa vẫn còn đó bên cạnh.

Tống Mai
Virginia, Jan 8, 2016

 

Empty Chairs at Empty Tables
Les Miserables
Performed by: Eddie Redmayne

www.youtube.com/watch?v=eqqSa9n2ZQk

Les miserables.  Photo: Internet

 

There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone.

Here they talked of revolution
Here it was they lit the flame
Here they sang about ‘tomorrow’
And tomorrow never came

From the table in the corner
They could see a world reborn
And they rose with voices ringing
I can hear them now
The very words that they had sung
Became their last communion
On the lonely barricade at dawn!

Oh my friends, my friends, forgive me
That I live and you are gone.
There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on.

Phantom faces at the window
Phantom shadows on the floor
Empty chairs at empty tables
Where my friends will meet no more.

Oh my friends, my friends, don’t ask me
What your sacrifice was for
Empty chairs at empty tables
Where my friends will sing no more

0 thoughts on “Empty chairs at emply tables, where my friends will sit no more

 1. From: TongMai
  Jan 8, 2016

  Cào Lá
  Đinh Cường
  11.1999, Virginia

  Người lại ra cào lá
  mười năm, mười mùa thu
  chiều lại mờ sương xuống
  ngẩn ngơ quạ kêu buồn

  Vẫn biết từ xa bạn
  là giọt rượu không màng
  thuốc phà ngoài sân vắng
  khói bay vờn mang mang

  Đôi khi là nước mắt
  đôi khi cười ngậm ngùi
  ở đây rừng vắng lặng
  một mình ta lui cui

  Đắp mảng màu xám nhẹ
  làm nền một chân dung
  đôi mắt buồn như khóc
  người xa bên kia sông

  Người ra sân cào lá
  thấy cõi đời mong manh
  điệu nhạc buồn: lá rụng
  nhẹ như là hư không

Leave a Reply