Tịnh Tâm Khúc: Đôi lúc đường về quê mịt mù, ngựa hồ như đứng hí thiên thu …

Dec 31, 2014 (TM)

Đôi lúc ta cười môi rất khô
Lòng quạnh như trăng dãi hiên nhà
Đôi lúc đường về quê mịt mù
Ngựa hồ như đứng hí thiên thu

Cho một người anh.
Tống Mai

 

Đôi lúc đường về quê mịt mù

 

Tịnh Tâm Khúc: Hồ Như
Hoàng Quốc Bảo

Video: Nguyên Huệ
www.youtube.com/watch?v=sgOuid30i9Q

Đôi lúc ta buồn hơn bến sông
Đời trôi qua như tiếng muôn trùng
Đôi lúc ta buồn hơn cỏ dại
Cuộc tình xưa khuya thức khi mai

Đôi lúc ta cười môi rất khô
Lòng quạnh như trăng dãi hiên nhà
Đôi lúc đường về quê mịt mù
Ngựa hồ như đứng hí thiên thu

Có lẽ ta buồn hơn ta buồn
Bảy giòng đời trôi dạt mấy hàng
Và người bây giờ nằm soi trăng cũ
Nhớ gì ta không có nhớ gì ta không ?

Có lẽ ta về ai biết đâu
Trồng vàng hoa trên núi sương hào
Có lẽ trăm rừng xanh trở lại
Gọi đàn chim xa mãi phương nào

Có lẽ ta về như giấc mơ
Làm giòng sông bôi xóa đôi bờ
Có lẽ người hồi sinh trở lại
Nhìn cuộc chơi quên bấy lâu nay

2 thoughts on “Tịnh Tâm Khúc: Đôi lúc đường về quê mịt mù, ngựa hồ như đứng hí thiên thu …

Leave a Reply