Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn … – Tiếng hát của Nguyễn Văn Đổng

Biển Cạn tiếng hát của Nguyễn Văn Đổng, nhạc Nguyễn Kim Tuấn.
Cám ơn Nhơn đã làm youtube này. Bài hát hay chơi trên Vietnam Airlines trên đường bay về những vùng biển.

www.youtube.com/watch?v=dB_1ugFLHec

 

 

Leave a Reply