Trả lại em mây trời xanh ngát, dáng em hiền hòa – Tiếng hát Minh Nguyệt

June 14, 2018 (TM)

 

 

Trả Lại Em Yêu
Nhạc: Phạm Duy
Tiếng hát: Minh Nguyệt
Video: Nguyễn Trọng Thảo

www.youtube.com/watch?v=L17UuNbQKrM

 

Minh Nguyệt 1972

 

One thought on “Trả lại em mây trời xanh ngát, dáng em hiền hòa – Tiếng hát Minh Nguyệt

Leave a Reply