Sunset on the lake – Bourges, France – Photos: Minh Nguyệt

Jan 22, 2015 (TM)

Gửi đến các bạn một ít hình ảnh Nguyệt  chụp mấy tuần ni ở một cái hồ gần nhà , là nơi mà Ng thường ra đó đi bộ.
Khi mô siêng năng thì đi bộ ra đó , đi một vòng quanh bờ hồ rồi đi bộ về lại nhà , tất cả được 9 cây số , còn khi mô làm biếng thì lái xe ra, đi bộ một vòng quanh hồ cũng được 7 Km , xong rồi lái xe về lại nhà , thường thường mỗi tuần Ng cũng đi được ít nhất là 2 lần còn tuần ni thì đi được 3 lần rồi ( nhờ thích chụp hình ), khi mô làm biếng nữa thì đi trên ” tapis de course ” ở trong nhà.
Minh Nguyệt

Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourge, France - Photo: Minh Nguyet
Bourge, France – Photo: Minh Nguyet
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France - Photo: Minh Nguyệt
Bourges, France – Photo: Minh Nguyệt

3 thoughts on “Sunset on the lake – Bourges, France – Photos: Minh Nguyệt

  1. From:NguyenDangHoàng
    Jan 22, 2015

    Mấy tấm hình có hồn lắm, MN. Tôi thích tấm thứ 1 với cặp tình nhân đang đi dạo, và tấm thứ 5 với cảnh bờ bên kia lúc hoàng hôn. Tấm thứ 5 trông rất giống cảnh sông Sacramento. Tôi hay đạp xe đạp dọc bờ đê sông Sacramento buổi chiều để nghe kể những “câu chuyện của giòng sông”. Thỉnh thoảng Bá Luận cùng tôi đạp xe đạp dọc bờ đê đi uống Café. Gởi MN và các bạn tấm hình sông Sacramento lúc trời chiều chụp bằng phone. Nếu nhìn sang bên kia sông thì phong cảnh giống đúc tấm hình số 5 của MN.
    HN

Leave a Reply