Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu – Thơ Nguyễn Văn Hòa

Feb 21, 2015 (TM)

Minh Nguyệt ở Phố Cổ Hà Nội - Photo: TốngMai
Minh Nguyệt ở Phố Cổ Hà Nội 2014 – Photo: TốngMai

Vầng Trăng
Vầng Trăng thuở ấy mong chờ,
Tuổi xuân lầm lỡ si khờ yêu ai.
Nỗi buồn thao thức đêm dài,
Cung đàn lạc điệu chén say tơ chùng.
Đêm mơ Trăng Sáng lạnh lùng,
Từ nay có kẻ mộng cuồng lao đao.

̣HoaSen
(2009 – Minh Nguyệt đến Toronto)

2 thoughts on “Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu – Thơ Nguyễn Văn Hòa

Leave a Reply