Minh Nguyệt – Lệ Đá

LN_107

https://vimeo.com/9872855

Cám ơn các bạn đã vào nghe lại Ng hát.
Trọng ơi, chị Ng cám ơn Trọng còn giữ slide show ni ,chị Ng chỉ còn có dưới dạng mp3 thôi.
Cẩm ơi bài hát ni cũng là Đổng thâu cho Ng từ mùa hè năm 2009 lận , Đổng để echo hơi nhiều nên âm thanh hơi bị rè đó.Tiếng hát ni là từ 5 năm trước rồi.
MN.

Leave a Reply