Nét quê hương nghìn năm vẫn là – Photos: Hoàng Trọng

Aug 7, 2016 (TM)

 

Chiều trên quê hương tôi
Có bao nhiêu điều đã trôi qua
Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
Nét quê hương nghìn năm vẫn là
(TCS)

Chiều Trên Quê Hương Tôi
Thanh Hải
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=crnkCH1ZiIw

Hoang Trong - hue4
Văn Thánh. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue3
Văn Thánh. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue4a
Văn Thánh. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue5
Văn Thánh. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue
Chiều trên sông Hương. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue2
Chiều trên sông Hương. Photo: HoangTrong
Hoang Trong - hue6
Chiều trên Trường Sơn. Photo: HoangTrong

 

Leave a Reply