Chỉ một giọt mực thôi, có bừng lên mấy cõi, cõi quen rồi và lạ lắm, cõi chưa quen!

March 18, 2017 (TM)

Con Đường Dải Đầy Hoa Lá
Video tưởng niệm ngày ra đi của BS. Trương Thìn :
youtube.com/playlist?list=PLEJS6V5rStgRkKBmGq5GkF67MQqHUINiT

Hoàng Trọng

 

truongthin by dinhcuong
Trương Thìn – Tranh Đinh Cường. Photo: Internet

 

CHỈ MỘT…
(Trương Thìn)

Chỉ một tiếng động thôi
Cũng đủ dậy lên mấy trời thương nhớ
Chỉ một hạt bụi thôi
Cũng đủ chất chứa cả xưa sau
Chỉ một giọt mực thôi
Có bừng lên mấy cõi
Cõi quen rồi
Và lạ lắm
Cõi chưa quen!

Leave a Reply