CN Tower ở Toronto về đêm – Photos: Kim Hải

Aug 22, 2016 (TM)

Đêm trên hồ Ontario từ CN Tower qua ống kính của Kim Hải.
Mỗi đêm CN Tower được thắp sáng từ hoàng hôn đến bình minh, ngoại trừ mùa xuân và mùa thu, mùa của chim thiên di thì đèn sẽ tắt vào lúc 11 giờ đêm để tránh cho hàng ngàn con chim di chuyển trong đêm không bị ánh đèn làm lóa mắt mà đập vào cửa kính thiệt mạng hay kẹt vào ánh đèn không thể thoát ra bóng đêm nên vờn quanh đèn cho đến khi kiệt sức rơi xuống.

KH Toronto by night 2-1
Photo: KimHai
KH Toronto by night
Photo: KimHai

Leave a Reply