Chiều Thứ Bảy – Thơ: Viễn Cẩm – Nhạc: Hoàng Nguyễn Phú-An

Sept 19,  2017 (TM) Chiều về lang thang tìm cảnh đẹp xứ Huế để chụp hình gởi lên Nhóm Huế khi qua lai Canada, cảnh xưa vẫn còn đó và “Người xưa” bây giờ lại ở tận mãi một góc

Read More Chiều Thứ Bảy – Thơ: Viễn Cẩm – Nhạc: Hoàng Nguyễn Phú-An

Cửa biển Tư Hiền và đầm phá Túy Vân – Photos: Viễn Cẩm

  Oct 3, 2015 (TM) Đêm 18 rạng 19 tháng 09-2015. Vì sự hiểu lầm của 1 người bạn học cũ, Viễn-Cẩm đã đến 1 vùng mà chưa bao giờ có trong ý nghĩ là mình sẽ đặt chân đến…

Read More Cửa biển Tư Hiền và đầm phá Túy Vân – Photos: Viễn Cẩm

Có một giòng sông và một thành phố – Photos: Viễn Cẩm

Sept 6, 2015 (TM) Đây là góc nhìn toàn-cảnh 360 độ, từ trên cao nhìn xuống sông Hương và thành-phố Huế hiện nay… Viễn-Cẩm đứng trên tầng 16 của khách-sạn Hoàng-Cung để ghi hình chụp trong chuyến đi về Việt

Read More Có một giòng sông và một thành phố – Photos: Viễn Cẩm

Nói đến người tì kheo của mình – Tống Mai

Aug 16, 2014 (TM) Có một bức tượng bằng gỗ của một người tì kheo tay ôm bình bát đứng bên bàn Phật trong phòng thờ của Mai, mỗi buổi sáng đi ngang Mai đều ngừng lại để nhìn vào

Read More Nói đến người tì kheo của mình – Tống Mai