Những người bạn thân yêu của tôi ở Westminster, California – Tống Mai

Nov 1, 2016 (TM) Hình ảnh những người bạn tôi ở Westminster cuối tuần qua: Thu Hương, Phương Anh, Lộc, Minh Tâm, Túy Ngọc, anh Ái Văn, chị Thanh, chị Anh Ngọc, anh Hiệp, anh Lê Tấn Hà và anh

Read More Những người bạn thân yêu của tôi ở Westminster, California – Tống Mai

Video tiếng hát Minh Tâm và Trần Anh

Dec 13, 2016 (TM) Xin bấm vào links để xem: Nỗi Niềm –  Tiếng hát: Minh Tâm www.youtube.com/watch?v=Zqathc0IEHY Huế thươnh của mẹ – Tiếng hát: Minh Tâm www.youtube.com/watch?v=JCQqX7eiJFw Một chiều đông –  Tiếng hát: Anh Trần www.youtube.com/watch?v=dBkeTHpp6pg&feature=youtu.be Tà áo xanh – Tiếng

Read More Video tiếng hát Minh Tâm và Trần Anh

California dreaming: Laguna Beach với Thu Hương, Phương Anh, và Minh Tâm – Tống Mai

Mai gởi Thu Hương, Minh Tâm, Phương Anh và các bạn kỷ niệm những ngày rong chơi ở California. Với Phương Anh, chị nhắn lại lần sau đi biển Phương Anh không mặc jeans nữa, cô gái Huế mấy chục

Read More California dreaming: Laguna Beach với Thu Hương, Phương Anh, và Minh Tâm – Tống Mai

Những giòng lộn xộn và hình ảnh những ngày vui ở Los Angeles – Tống Mai

Aug 9, 2014 (TM) Mai gởi những giòng lộn xộn và hình ảnh những ngày vui ở Los Angeles vừa qua đến bạn bè California, Thu Huơng, Minh Tâm, Phương Anh, Ngọc Huơng, Túy Ngọc, chị Châu, Hạnh, Lộc, Thuận,

Read More Những giòng lộn xộn và hình ảnh những ngày vui ở Los Angeles – Tống Mai