Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Dec 1, 2014 (TM) Nguyễn Tường Khoa góp nhặt. youtu.be/9Lt70kGbUxM?list=PL_MIi3SpxZATDBFTfN9FiAmpRaysnM4UV Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiep

Read More Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm – Thích Nhất Hạnh

Nguồn: langmai. Nov 13, 2014 (TM) Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm Thích Nhất Hạnh Phật thân Pháp thân (dharmakaya) là một trong ba thân: Phật thân (Buddhakaya), Pháp thân (dharmakaya) và Tăng thân (sanghakaya). Đức Thế

Read More Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm – Thích Nhất Hạnh

Nói đến người tì kheo của mình – Tống Mai

Aug 16, 2014 (TM) Có một bức tượng bằng gỗ của một người tì kheo tay ôm bình bát đứng bên bàn Phật trong phòng thờ của Mai, mỗi buổi sáng đi ngang Mai đều ngừng lại để nhìn vào

Read More Nói đến người tì kheo của mình – Tống Mai

To Toronto With Love – Tống Mai

Mai bỗng thấy thương bạn đã nhọc nhằn vì mình, ngồi sau xe Mai nói thầm, khi về chắc Mai sẽ nhớ lắm, Mai nói nhớ ai,  Mai chỉ tay lên Cẩm đang lái xe và Đổng ngồi một bên, 

Read More To Toronto With Love – Tống Mai