Nhật ký Phương Thảo Am – Đặng Ngọc Thanh Hải

Dec 21, 2015 (TM) Ngày 21 tháng Mười … Chị kể những ngày cuối đời, Ba thường hay gọi Phương “xích lô” chở Ba đi từ sáng sớm nhiều hôm đến sẩm tối mới về. Cả nhà cũng tưởng hai

Read More Nhật ký Phương Thảo Am – Đặng Ngọc Thanh Hải

Tết Nguyên Tiêu Nhớ Bạn – Đặng Ngọc Thanh Hải

Mar 5, 2015 (TM) Tháng Tám năm 1964 trường Kiểu Mẫu Huế tuyển sinh khóa đầu tiên giáo dục theo chương trình tổng hợp. 320 cô cậu thiếu niên tuổi 11, 12, 13, 14, 15. Xúng xính đồng phục xanh,

Read More Tết Nguyên Tiêu Nhớ Bạn – Đặng Ngọc Thanh Hải