Phủ Cam Thuở Đó – Bùi Thu Hương ; Phủ Cam: Địa Danh Huế Lâu Đời – Lê Chân Mây

Dec 8, 2015 (TM)

Hai bài đăng trong “Đặc San Kỷ Niệm Giỗ Thứ 13 Của Tôi Tá Chúa ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận” do Bùi Thu Hương và Lê Chân Mây viết nhân ngày giỗ năm thứ 13 cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tổ chức lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Chín 2015, tại hội trường Giáo Xứ Thánh Linh ở Fountain Valley, California.  Xin bấm vào link để đọc.

Phủ Cam Địa Danh Huế lâu đời – Lê Chân Mây

Phủ Cam Thuở Đó – Bùi Thu Hương

Phu Cam
Nhà thờ Phủ Cam, Huế. Photo: Internet

Leave a Reply