Thử đọc lại Kim Dung: Lộc Ðỉnh Ký – Nguyên Nguyên

Dec 5, 2015 (TM)

Tác giả Nguyên Nguyên chuyển cho anh Ái Văn.  Xin bấm vào link để xem.

 

Thử đọc lại Kim Dung – Lộc Ðỉnh Ký

Thử đọc lại Kim Dung 4 – Lộc Ðỉnh Ký

Leave a Reply