Vết thương là nơi ánh sáng len vào

July 26, 2018 (TM)

– Trái tim của con nhỏ quá
Nhỏ đến vô hình
Sao Thượng Đế lại trút quá nhiều đau buồn vào trong đó?

nhưng con ơi …
– Vết thương là nơi ánh sáng len vào, con không thấy điều ấy hay sao?

My heart is so small
it’s almost invisible.
How can You place
such big sorrows in it?

but …
The wound is the place where the Light enters you.
(Rumi)

Tống Mai
(In memory of July 10, 2016)

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Vết thương là nơi ánh sáng len vào

Leave a Reply