Ngày mai tôi vẫn còn hiện hữu – Tomorrow I will continue to be – Tống Mai

Aug 10, 2018 (TM)

Ngày mai tôi vẫn còn đây, tôi vẫn còn hiện hữu
Nhưng em phải chú ý lắm em mới thấy được tôi
Tôi sẽ là một bông hoa, hay một chiếc lá
Tôi sẽ nằm trong những hửu thể này và tôi sẽ cất tiếng chào em
Nếu em chú ý, em sẽ nhận ra tôi
Em có thể chào tôi
và tôi sẽ sung sướng lắm.
(Dịch từ TNH)

Tống Mai
(Hôm qua, Aug 9, 2018, ngày tang lễ của chị Kiều Oanh tôi.  Chị tôi mất đúng một tuần lúc 8:20 sáng ngày thứ Sáu. Chị mất khi tôi đang trên đường đến thăm chị ở bệnh viện. Chị vẫn còn quanh đây, trên ngọn lá, trên bông hoa trong vườn chị.  Tôi không cần chú ý tôi vẫn thấy được chị khắp nơi )

 

 

 

 

17 thoughts on “Ngày mai tôi vẫn còn hiện hữu – Tomorrow I will continue to be – Tống Mai

  1. When you awaken in the morning’s hush
   I am the swift uplifting rush
   Of quiet birds in circled flight.
   I am the soft stars that shine at night.
   Do not stand at my grave and cry;
   I am not there. I did not die.
   (Mary E. Frye)

 1. Tối qua chị đến chùa Niết Bàn có xin thầy cầu siêu cho chị Kiều Oanh 7×7=49 ngày.

  Mailien

 2. Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

  Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

 3. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
  Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
  Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
  Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.

 4. Nam-mô a di đa bà dạ
  Ða tha dà đa dạ
  Ða địa dạ tha.
  A di rị đô bà tỳ
  A di rị đa tất đam bà tỳ
  A di rị đa tì ca lan đế
  A di rị đa, tì ca lan đa
  Dà di nị dà dà na
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 5. Tôi sẽ trở lại
  (Neruda)

  Tới một ngày, khi tôi không còn nữa,
  Một người bạn đường, dù nam hay nữ,
  Sẽ đến tìm tôi ở đây
  Tìm giữa đá và biển
  Trong ánh sáng của bọt sóng đời đời sôi động.
  Hãy đến tìm tôi ở đây,
  Tôi sẽ trở về vẹn nguyên, trong sạch,
  Dù không môi, không tiếng, không thể thốt ra lời,
  Tôi sẽ trở lại làm sức vận chuyển cho trái tim biển cả,
  Trái tim dữ dội, hoang sơ…
  Ở đây tôi mất đi, ở đây tôi sẽ về trở lại
  Cho dù chỉ như tảng đá lặng thinh.

  1. Cherche ici, cherche-moi, puisque ici je reviendrai sans dire rien, sans voix, sans bouche, pur,
   ici je reviendrai pour devenir le mouvement de l’eau, de son coeur sauvage,
   ici je serai perdu et trouvé,
   ici je serai peut-être pierre et silence.

  1. Ông dịch hay quá !
   Thơ thì đậm chất Huế:

   Em có nét buồn sâu như ngọn gió
   Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,
   Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
   Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây

 6. “NGÀY MAI TÔI VẪN CÒN HIỆN HỮU” ! Cám ơn Mai đã chuyển cho ML một “bài viết về Chị” rất cảm động !
  Chị xin không gọi đó là bài “AI ĐIẾU” mà chị gọi như 4 từ ở trên để tưởng nhớ Chị trong tinh thần “NGÀY MAI TÔI VẪN CÒN HIỆN HỬU”

  Nỗi đau xót mất người thân là nỗi đau không thể tả hết được, không có sự an ủi nào làm vơi đi được ! ML cũng đã nếm trãi nỗi đau này khi mất Ba, mất người anh thứ 3 trong gia đình. Thế rồi thời gian sẽ biến nỗi đau thành một hoài niệm ấm áp, sâu lắng ngọt ngào….

 7. Mai thương,
  Chị biết Em thương chị Oanh cho nên làm tất cả những gì để tưởng niệm chị Oanh từ cái tâm của Em. Tốt, và đầy ý nghĩa nhưng đừng quên cầu nguyện cho chị Oanh về một cảnh giới an lành hơn. Hãy cầu cho chị đến ngày thứ 50 tính từ ngày chị lìa cõi trần. Chị vẫn cầu hàng ngày nhưng chị nghĩ cái lực của tụi em mạnh hơn.

  Thương mến,
  Chị Chi

 8. Cháu Mai thân mến,
  Hai Bác xin thành thật chia buồn với chồng và hai con của Oanh và nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho hương linh cháu Oanh sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.

  Thân thuơng,
  Hai Bác Côn Tri

Leave a Reply