Con chim nhỏ kia không biết làm hại ai…

Nov 1, 2017 (TM)

 

Con chim nhỏ kia không biết làm hại ai.
Nhưng nó bị bắn chết
Dẫu nó không hề
Mổ một hạt nào trong vườn của kẻ bắn nó.

 

 

 

5 thoughts on “Con chim nhỏ kia không biết làm hại ai…

    1. Đó là một bức tranh màu nước của Dr. Edward Wilson, người thám hiểm nổi tiếng chết trong chuyến thám hiểm South Pole gần 100 năm trước để lại ở ngôi lều ở Cape Adare.
      Tình cờ Mai tìm được trên Internet khi muốn có một minh họa cho bài thơ và chú ý.

Leave a Reply