Con châu chấu và con dế đeo chuông – Yasunari Kawabata

Aug 29, 2016 (TM) Ôi, Kawabata và những thanh thoát hư thực ….Những đứa trẻ và những chiếc đèn lồng đủ màu sắc lung linh trong đêm tối là hình ảnh huyền ảo không tưởng được của một thế giới

Read More Con châu chấu và con dế đeo chuông – Yasunari Kawabata