Hai ngàn hoa hồng cho ngày Father’s Day ở Vietnam Veterans Memorial, Washington, DC – Tống Mai

June 19, 2016 (TM) Hôm nay ngày Father’s Day ở Mỹ. Hai ngàn đóa hoa hồng được đặt ở đài Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington DC cho những người cha đã tử trận hay mất tích

Read More Hai ngàn hoa hồng cho ngày Father’s Day ở Vietnam Veterans Memorial, Washington, DC – Tống Mai