Phủ Lấp Đời Nhau – Ngô Tín – Tiếng hát Nguyễn Văn Đổng

July 17, 2017 (TM)   Phủ Lấp Đời Nhau Ngô Tín Tiếng hát Nguyễn Văn Đổng www.youtube.com/watch?v=CeqznS0l1m4     Ta xa nhau rất đỗi tình cờ Không một lời từ giã cho nhau Bao lời yêu giữ chặt trên môi

Read More Phủ Lấp Đời Nhau – Ngô Tín – Tiếng hát Nguyễn Văn Đổng