Phá Tam Giang: Đầm nước vẫn còn mãi phơi thơ – Tống Mai

June 4, 2016 (TM) “Mỗi người đều có một bài hát riêng cho mình nhưng đối với tôi thì bài tôi yêu nhất là một ca khúc phổ từ bài thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên, Chiều Trên Phá

Read More Phá Tam Giang: Đầm nước vẫn còn mãi phơi thơ – Tống Mai