Empty chairs at emply tables, where my friends will sit no more

Jan 8, 2016 (TM) Gởi những người bạn đã ra đi, những người bạn rất hiền không còn ngồi chung bàn nữa nhưng tôi vẫn để dành những chiếc ghế trống cầu mong sự hiền hòa vẫn còn đó bên cạnh.

Read More Empty chairs at emply tables, where my friends will sit no more