Kim Tước và Hát Cho Vui Đời – Tống Mai

Oct 27, 2016 (TM) Ôi trời, giọng chị Kim Tước vẫn như xưa! Con sẻ vàng, sao chị hát hay thế …, tôi đang lập lại lời của chị Mai Hương nói về chị Kim Tước trong buổi nhạc Hát

Read More Kim Tước và Hát Cho Vui Đời – Tống Mai