Chu Kỳ Của Cặp Đại Bàng Larry và Lynn – Nguyễn Kim Nhung

Oct 4, 2017 (TM) Tôi giới thiệu bộ ảnh tài tình về cuộc đời của những con chim thiên di của Kim Nhung, người bạn cùng lớp nhiếp ảnh của tôi trong Vietnamese Photographic Society (VNPS) – Hội Nhiếp Ảnh

Read More Chu Kỳ Của Cặp Đại Bàng Larry và Lynn – Nguyễn Kim Nhung