Thắc mắc về những địa danh ở Huế – Nguyễn Đăng Hoàng

Các bạn, Nghĩ lại thì kiến thức về Huế của tôi thật kém cỏi. Ngay những địa danh căn bản mà cũng không biết ở đâu. Chẳng hạng như bài hát ru em thường nghe từ nhỏ: Ru con con

Read More Thắc mắc về những địa danh ở Huế – Nguyễn Đăng Hoàng