Tịnh Tâm Khúc: Đôi lúc đường về quê mịt mù, ngựa hồ như đứng hí thiên thu …

Dec 31, 2014 (TM) Đôi lúc ta cười môi rất khô Lòng quạnh như trăng dãi hiên nhà Đôi lúc đường về quê mịt mù Ngựa hồ như đứng hí thiên thu Cho một người anh. Tống Mai    

Read More Tịnh Tâm Khúc: Đôi lúc đường về quê mịt mù, ngựa hồ như đứng hí thiên thu …