Sombre dimanche – Chủ Nhật Buồn – Tống Mai

June 22, 2016 (TM) Cám ơn bạn tôi đã hòa âm bản nhạc này cho tôi. Chỉ để thắp lên kỷ niệm của một thời mới lớn từng say mê bản nhạc có cùng âm hưởng với một “Lời Buồn

Read More Sombre dimanche – Chủ Nhật Buồn – Tống Mai