Vermont is Afire in Autumn – Photos: Daniel Hà Nguyễn

Oct 28, 2016 (TM) The color of vermillion. Màu đỏ trên những ngôi đền chùa. Màu đỏ của những chiếc áo tăng sư Tây Tạng Màu đỏ mùa thu Vermont, màu của lửa ! The color of vermillion ! Tống

Read More Vermont is Afire in Autumn – Photos: Daniel Hà Nguyễn

Oregon và bầu trời rướm máu – Photos: Daniel Hà Nguyễn

Oct 9, 2015 (TM) Đây là những hình ảnh rất đẹp, thanh bình lẫn dữ dội, Mai nhận được từ người thầy dạy lớp nhiếp ảnh trong Hội Nhiếp Ảnh Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn (VNPS). Hình chụp ở

Read More Oregon và bầu trời rướm máu – Photos: Daniel Hà Nguyễn