Cửa biển Tư Hiền và đầm phá Túy Vân – Photos: Viễn Cẩm

  Oct 3, 2015 (TM) Đêm 18 rạng 19 tháng 09-2015. Vì sự hiểu lầm của 1 người bạn học cũ, Viễn-Cẩm đã đến 1 vùng mà chưa bao giờ có trong ý nghĩ là mình sẽ đặt chân đến…

Read More Cửa biển Tư Hiền và đầm phá Túy Vân – Photos: Viễn Cẩm