Chậm và tĩnh mịch – Chopin’s Nocturne in C-sharp Minor – Video: Nguyên Huệ

March 7, 2017 (TM) Nocturne – khi nghe khe khẽ cho riêng mình, qua bao năm đã trở thành một nơi để trở về. Tống Mai   Chopin’s Nocturne in C-sharp Minor Joshua Bell Video: Nguyên Huệ www.youtube.com/watch?v=PT7A3aU47CA